Aktualizace: 23.09.2019
Aktualizace dat pro sněhové zpravodajství: zobrazit podrobnosti
Počet návštěv: 452498
Návštěvnost
Celkem:
452498
Dnes:
1

Podmínky…

…pro uživatele informačního portálu sněhové zpravodajství

 1. Provozovatel portálu je i správcem portálu (dále jen správce) Sněhové zpravodajství. Tento portál poskytuje služby, které umožňují uživatelům zobrazovat textové a obrazové informace (dále jen data). Při používání jednotlivých služeb a produktů může portál využívat nabízených služeb propojených portálů.
 2. Data zveřejněná na portálu Sněhové zpravodajství mají informativní charakter a mohou obsahovat nepřesnosti. Informace poskytnuté na tomto portálu byly zajištěny správcem na základě veřejně přístupných informací a dat z jiných zdrojů. Data jsou průběžně aktualizována a doplňována tak, aby byla zajištěna co největší přesnost prezentovaných dat.
 3. Zveřejněná data jsou poskytována správcem bez záruky. Správce si vyhrazuje právo měnit nebo upravovat obsah stránek bez jakéhokoliv upozornění. Neručí za jejich správnost, úplnost a přesnost obsahu. Správce nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s používáním portálu.
 4. Uživatelem služeb portálu Sněhové zpravodajství je každá osoba, která při využívání služeb tohoto portálu souhlasila s těmito podmínkami anebo každá osoba, která se v souladu s těmito podmínkami zaregistruje, nebo se již zaregistrovala.
 5. Registrovaný uživatel musí při registraci vyplnit povinné údaje a může vyplnit údaje nepovinné. Nepovinné údaje, které mohou mít charakter osobní povahy, nebudou poskytovány třetí straně.
 6. Správce neshromažďuje žádné osobní údaje, které by mohly vést k identifikaci specifické osoby, kromě případů kdy osoba sama poskytne tyto údaje dobrovolně. Osobní údaje mohou být získány v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb portálu, účastní se průzkumů, přihlašuje se k odběru informací, účastní se hlasování apod. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány ani prodány třetí straně. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mohou být na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl v registraci nebo v souvislosti s užíváním služeb portálu, zasílány informativní nebo reklamní e-maily, které ze strany správce ani uživatele nebudou považovány za „spam“. Původcem těchto e-mailů je správce portálu Sněhové zpravodajství.
 7. Data vložená na portál, která budou v rozporu se zákony platnými v České republice nebo Evropské unii, nebo budou v rozporu s dobrými mravy, mohou být smazána.
 8. Správce nepřebírá odpovědnost za externí www stránky s odkazy na portál Sněhové zpravodajství ani za odkazy uvedené na portálu vedoucí na externí stránky www.
 9. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či nahodile vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb portálu Sněhové zpravodajství. Neodpovídá ani za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb portálu nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 10. Správce je oprávněn, bez souhlasu uživatelů a bez předchozího oznámení, služby portálu Sněhové zpravodajství upravovat nebo obnovovat.
 11. Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách portálu. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb portálu po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami podmínek bez výhrad souhlasí.
 12. Bez písemného souhlasu provozovatele není možné kopírovat ani jinak zveřejňovat obsah nebo jeho část portálu Sněhové zpravodajství.
 13. Dodavatelé třetí strany včetně společnosti Google používají soubory cookie k zobrazování reklam na stránkách portálu Sněhové zpravodajství na základě předchozích návštěv uživatelů.
 14. Díky souboru cookie DART může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na stránkách portálu Sněhové zpravodajství a dalších stránkách internetu.
 15. Uživatelé se mohou od používání souboru cookie DART odhlásit na odhlašovací stránce inzerce.
 16. Tyto podmínky byly aktualizovány dne 14.1.2012 a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Aktuální informace

Anketa

Reklamní plocha

Reklama Google

Můžete nás podpořit

Pokud Vám stránky sněhového zpravodajství přijdou užitečné, můžete nás podpořit umístěním ikonky nebo textového odkazu na Váš web.
Data poskytují HolidayInfo, © Sitour CZ a e-Počasí